Pokerspiller knuste skatteetaten i lagmannsretten

2uten navn

Pokerspilleren i dette tilfellet var ikke meg, men den godt meritterte Thomas Middelthon. Opprinnelig mente skatteetaten at spillerens pokerinntekt skulle regnes som næring. Men når spilleren gikk på noen år med tap ønsket ikke skatteetaten dette lengre. De ville derfor endre beskatningen til å omhandle tilfeldige lotterigevinster. De mente nå at spilleren skulle skatte for hver enkelt gevinst over 10.000 kr, uten å få noe fradrag for tap eller utgifter.

I følge advokat Arild Haaland var skatteetaten mer opptatt av å vinne saken enn å tenkte fornuftig. Middelthon tok derfor saken til retten og vant. Skatteetaten anket saken til lagmannsretten og fikk samme knusende dom der. Dommen gikk ensidig i spillerens favør.

I dommen kan vi lese følgende:

«Lagmannsretten legger til grunn at poker ikke er som et lotteri, men at det er et spill hvor ferdigheter er av betydning»

Dette er i tråd med dommen i den såkalte «Drammens-saken» der Geir Egholm ble frikjent for å ha avholdt en pokerturnering, da retten konkluderte med at poker er et ferdighetsspill.

Etter to saker med samme utfall kan vi nå håpe at vi slipper å bevise dette flere ganger. Norsk rett har talt:

«Poker er et ferdighetsspill»

Det gjenstår fortsatt en del uoppklart rundt beskatning av pokergevinster. Lagmannsretten la vekt på at Middelthon var en dreven pokerspiller, med aktivitet så omfattende at den kunne blitt klassifisert som næringsvirksomhet. Vel og merke om han hadde gått med overskudd. Hva som ligger i «dreven pokerspiller, og omfattende aktivitet,» går ikke klart frem av dommen. Det som uansett lyser igjennom er at dagens skatteregler for pokergevinster er udaterte, og bærer preg av å ha blitt skrevet i en tid da poker ble oppfattet som «synd». Det finnes jo fortsatt en paragraf som forbyr det å livnære seg av «lykkespill»

 

Oppdatert!: Link til selve dommen finner du her:

https://lovdata.no/dokument/LGSIV/avgjorelse/lg-2015-112442

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *